0

Garanti ve İade


Eksik ürün gönderimi ve hasarlı ürün gönderimi gibi durumlarda, size taahhüt ettiğimiz hizmeti tam olarak yerine getiremediğimiz için sipariş verdiğiniz ürün veya ürünleri iade edebilirsiniz. Bu durumda isterseniz ürününüz yenisi ile değiştirilecek ya da yapmış olduğunuz ödeme şekline bağlı olarak: havale yapmış olduğunuz hesabınıza ya da kredi kartı hesabınıza para iadesi yapılacaktır. İade prosedürünü başlatmak için, kargo elemanının şahitliğinde durumu tutanağa geçmelisiniz. Teslim aldığınız paketin sizden önce açılmış olup olmadığı durumu, tutanakta mutlaka belirtilip sizin tarafınızdan ve kargo elemanı tarafından imzalanmalıdır. 
 

  • Bu koşulların dışında, eksiksiz olarak teslim edilen ürünlerin iadesi ile ilgili talepleriniz, Tüketici Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince değerlendirilecektir. Ürün tarafınıza teslim edildikten sonraki 7 gün içerisinde orijinal ambalajı bozulmamak ve ürüne zarar vermemiş olmak kaydıyla değiştirme yapabilirsiniz. İade işleminizin hatasız ve süratle gerçekleşmesi için, bu konuyu en kısa sürede info@cicekgaraj.com adresine bildirmelisiniz. Daha sonra ürünü en kısa sürede faturası ile birlikte, kargo ücretini karşılayarak bize ulaştırmalısınız.

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi


MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, madde 5’te nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 2 - Sözleşme’nin Kurulması

2.1 ALICI sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin BİLİNCİNDE olduğunu kabul eder.
2.2 SATICI VE ALICI, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.
2.3 ALICI, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.
2.4 SATICI VE ALICI, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
2.5 İş bu sözleşme, ekleri ve cicekgaraj.com üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular kampanyalı satışlara ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 6. maddesinin gerekliliklerine karşılık gelmektedir.
2.6 İş bu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.
2.7 İş bu sözleşme hükümleri 6098 sayılı yeni borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. yeni borçlar kanununun 21. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İşbu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. iş bu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

 

MADDE 3 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: ABER GRUP Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.
Adresi: Akatlar Mah. Yeşim Sok. No:23 Etiler – Beşiktaş/İstanbul/TÜRKİYE
Telefon: 0212 351 10 74
Fax: 0212 351 10 74
E-posta: info@cicekgaraj.com
Satıcının Mersis Numarası: 0001082089500014

MADDE 4 - ALICI(TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
E-posta:

MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satiş bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:
Sözleşme Tarihi:
Ürünün Teslim Tarihi:
Sipariş Numarası:
Teslim Masraflarının Tutarı: .
Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek Gönderimi
Miktarı: 1 Adet
Marka/Model: Çiçek
Peşin TL. Satış Fiyatı (Vergiler Dahil): .
Sipariş Bedelinin Ödenme Şekli:
Teslimat Şekli:
Teslim Giderlerinin Kime Ait Olduğu: Alıcıya

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1 ALICI, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.
6.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
6.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.
6.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.6 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar veya mal veya hizmet ediminin sağlanmasını imkânsızlaştıran haller nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 iş günü içersinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar en geç 14 gün içinde kendisine iade edilir.
6.7 ALICI'nın is bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

MADDE 7 - SATIŞ

7.1 MUHTEVİYAT VE TAZELİK GARANTİSİ

Bazı kodlu ürünlerde mevsimsel nedenlerden ve lojistik aksamalardan dolayı şirketimizin ve anlaşmalı çiçekçilerimizin benzer ancak aynı kalite ve değerde değişik ürün/değişik renk kullanma hakkı mahfuzdur

7.2 ÖZEL GÜNLER TESLİMAT BİLGİLERİ

İstanbul genelinde teslimat sürelerinde bir sorun yaşamamaktayız. buna rağmen Çiçekçilik hizmetleri zamanında teslimin önemli olduğu ve özel günlerin de çiçekçiler için en yoğun olduğu bir iş koludur. Bugünlerde müşterilerimizden siparişlerinin saatinde yerine ulaşması konusunda, elimizde olmayan sebeplerden dolayı, belli bir anlayış beklemekteyiz.Gün içerisinde adrese gidilmiş kişiye ulaşılamamış (evde yada işyerinde olmama, teslim alacak kişi olmaması ,adresin yanlış verilmesi.adresin bulunamaması vb.) ve teslim edilememiş siparişlerde ürün merkeze geri çekildikten sonra gönderen ile iletişime geçilip konu hakkında bilgi verilir. Gönderen isteğine göre diler ise ürünü bir sonraki gün ekstra yol ücreti karşılığında tekrar gönderim sağlata bilir veya gönderen kendisi veya kendisinin belirleyeceği üçüncü bir şahıs tarafından ürünü cicekgaraj.com sitesindeki adrese gelerek ürünü 3 gün içerisinde temin edebilir. Bu tür durumlarda iade söz konusu değildir.

7.3 SİPARİŞLERİNİZDE ADRES VE TESLİM TARİHİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Siparişleriniz hazırlanmadığı ve yola çıkmadığı müddetçe bu hakkınız saklıdır. Ancak hazırlandıktan sonra teslim tarihi değişikliğinde ücret talep edilir, bu ücret hiçbir zaman sipariş bedelinizin % 40'ını geçemez. Adres değişikliği siparişiniz yola çıkmadan önce yapılabilir ve ücret talep edilmez. Ancak adreste yapılacak olan değişiklikte ikinci adres birinci adresten daha uzakta veya birinci adreste yol ücreti olmamasına rağmen verilen ikinci adresin yol ücretine tabi olduğu durumlarda yol ücreti gönderenden talep edilir. Alıcının Adres ve Telefon bilgilerinden kaynaklanan yanlış adres yada telefon dan kaynaklanan sebepler ile ulaşılamaması durumunda verilen ve yollanan sipariş iptal edilemez.

MADDE 8 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ:

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan sipariş özeti içeriğinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada mevcuttur.

MADDE 9 - FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. ALICI çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE 10 - ÖDEME PLANI:

ALICI'nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 11 - CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in Cayma Hakki başlıklı 7.maddesi 4.fikrasi c bendine göre ; Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkini kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.

MADDE 12 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 13 -YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

TESLİMAT ŞARTLARI

GÖNDERİM KOŞULLARI

1-Sitemizdeki kodlu ürünler İstanbul – Etilerde bulunan merkezimizde hazırlanıp gönderilmektedir.
2-Yalnızca cicekgaraj.com sitesinde sipariş verirken seçilebilen il ve ilçelere gönderim sağlanmaktadır.
3.Gün içerisinde adrese gidilmiş kişiye ulaşılamamış (evde yada işyerinde olmama, teslim alacak kişi olmaması ,adresin yanlış verilmesi.adresin bulunamaması vb.) ve teslim edilememiş siparişlerde ürün merkeze geri çekildikten sonra gönderen ile iletişime geçilip konu hakkında bilgi verilir. Gönderen isteğine göre diler ise ürünü üç gün içerisinde ekstra yol ücreti karşılığında tekrar gönderim sağlata bilir veya gönderen kendisi veya kendisinin belirleyeceği üçüncü bir şahıs tarafından ürünü çiçekgaraj.com sitesindeki adrese gelerek ürünü temin edebilir. Bu tür durumlarda iade söz konusu değildir.

TESLİM SAATLERİ?

İstanbul içi ürünlerin teslimatı sipariş verirken seçtiğiniz tarih ve saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir. Özel günler dışında verilen siparişler İSTANBUL içinde belirtilen saatlerde yapılmaktadır. İSTANBUL dışında ise siparişleriniz İSTANBUL dışına gönderim sağlanan ürünlerde 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir. Özel günler siparişlerinizde siparişleriniz için zaman ve saat verememekteyiz. Belli güzergahlardaki araçlarımız siparişin güzergah doğrultusunda siparişleri sırası ile bırakarak ilerlemektedir.Özel günler dışında siparişleriniz hizmet ediminin sağlanmasını imkânsızlaştıran veya yavaşlatan durumlar haricinde zamanında ve vaktinde bırakılmaya gayret edilmektedir. 20:00 dan sonra yada gecenin herhangi bir saatinde yapılmasını istediğiniz siparişleriniz mümkün olduğu taktirde ek ücrete tabi tutularak teslim edilir.

NE KADAR ZAMANDA ?

cicekgaraj.com kalite standartlarını her zaman en üst seviyede tuttuğundan ve bayilik sistemi ile çalışmadığından dolayı aynı gün teslimat gerçekleştirmemektedir. En erken bir gün sonrası için sipariş alına bilmektedir.
Ertesi gün teslimatlar için son sipariş saati 24:00 dır.
Özel Günlerde yoğunluktan dolayı, tüm siparişleriniz gün içerisinde teslim edilir. Saat garantisi verilmemektedir.özel günler ile ilgili özel günler teslimat konusunu inceleyiniz.
Düğün, nikah açılış gibi saatli siparişlerin tüm İstanbul bölgeleri için minimum 1 gün öncesinden verilmesi gerekmektedir. Düğün Açılış ve diğer modellerdeki yapılan ürünler zamanında ve vaktinde adrese götürülür.Sipariş esnasında yanlış tarih verilmesi yada nikah saati gibi önemli konularda zamanın sipariş formunda yanlış yazılmış olması gibi durumlarda ücret iadesi yapılmayacağı gibi bu itirazlarda firmamız hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
Hava ve tabiat şartları, yoğun trafik ve kaza gibi benzeri sebepler teslim zamanında istisnai durumlar yaratabilir.
Kişiye özel hazırlanan ürünler özel olarak hazırlandıklarından dolayı servis aracına yüklendikten sonra iptal edilememektedir.

NAKLİYE ÜCRETİ

Siparişlerinizin bazı şehir merkezlerinde teslim ücreti alınmazken bazı şehir merkezlerinde çiçek temini mesafesinden kaynaklanan maliyet yüksekliği ile ilave bir ücret alınmaktadır. Ancak şehir dışı kabul edilen yerlerde ilave yol ücreti talep edilir.

 

Gizlilik Politikası


Cicekgaraj.com, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık. 
Cicekgaraj.com üyelerinin sahip oldukları bu haklar, aşağıdaki gibidir: 
 

  1. Elektronik posta adresiniz, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan haller haricinde, hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır. 
  2. Cicekgaraj.com'a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Cicekgaraj.com sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. 
  3. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, Cicekgaraj.com dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcı'nın, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. 
  4. Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde Cicekgaraj.com'a bildirebilirsiniz. Cicekgaraj.com a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.


Bu ilkeler ile kişisel haklarınız www.cicekgaraj.com tarafından teminat altına alınmıştır.